ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Kampanyalar
Browse extensions by category

Güncel Fiyat Listesi

پسوند تعداد سال ثبت نام انتقال تمدید
.com 1 سال 70.00TL 70.00TL 70.00TL
.net 1 سال 70.00TL 70.00TL 70.00TL
.biz 1 سال 68.00TL 68.00TL 68.00TL
.org 1 سال 68.00TL 68.00TL 68.00TL
.info 1 سال 69.00TL 69.00TL 69.00TL
.com.tr 1 سال 150.00TL 150.00TL 150.00TL
.gen.tr 1 سال 50.00TL 50.00TL 50.00TL
.web.tr 1 سال 35.00TL 35.00TL 35.00TL
.tv 1 سال 130.00TL 130.00TL 130.00TL
.de 1 سال 60.00TL 60.00TL 60.00TL
.nl 1 سال 60.00TL 60.00TL 60.00TL
.eu 1 سال 65.00TL 65.00TL 65.00TL
.pro 1 سال 90.00TL 90.00TL 90.00TL

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains